Onbetaalde stages

Onbetaalde stages

Voor veel studenten is stage een belangrijk onderdeel van hun studie. Tijdens je stage leer je in een werkomgeving, waardoor je naast jezelf te ontwikkelen ook gelijk een kijkje kan nemen in het werkveld van jouw studie. Echter ervaren veel studenten stagediscriminatie vanwege hun huidskleur, cultuur of naam. Een ander element dat van invloed kan zijn op gelijke kansen voor studenten, is of een student een stagevergoeding ontvangt. In deze blog willen we dit onderwerp graag belichten. 

Wat is de huidige situatie? 

Een stagevergoeding is niet wettelijk vastgelegd. Het mag wel, maar de werkgever bepaalt zelf hoe hoog het bedrag is. Er is geen minimumbedrag of maximumbedrag voor een stagevergoeding. (Rijksoverheid, 2019). Dit zou als gevolg kunnen hebben dat bepaalde studenten minder kans hebben om een stage te doen of deze af te ronden wanneer hun ouders hen daarbij niet financieel kunnen ondersteunen. Mocht je wel stagevergoeding ontvangen, dan is de kans dat jouw mede stagiair van een ander niveau een hele andere vergoeding krijgt. Uit een recent onderzoek van NOS op 3 blijkt dat veel bedrijven vinden dat stagiairs van het hoger onderwijs meer bijdragen dan mbo’ers, of stellen dat hun onkosten hoger zijn, omdat ze vaker op kamers wonen. Een andere reden die wordt gegeven is dat bedrijven het te duur vinden om iedere stagiair hetzelfde te betalen (NOS, 2020).

Waarom is dit een probleem?

Behalve dat je voor stagiairs nooit het wettelijk minimumloon hoeft te betalen zijn er nog zoveel andere redenen waarom het belangrijk is om een stagiair te betalen. Zoals eerder benoemd heeft niet elke student het financieel breed genoeg om voor een periode onbetaald werk te doen. 

Door een stagiair niet uit te laten betalen kan je het gevoel geven dat die niet gewaardeerd wordt en slechts een extra arbeidskracht is (Radstaak, 2018). Bedrijven en organisaties moeten zich realiseren dat een stagiair misschien wel jong is, maar wel heel veel nieuwe inzichten met zich mee kan brengen. 

Wat kun je eraan doen?

Indien je volgens je stagebedrijf of organisatie geen recht heb op vergoeding, kijk dan altijd even in het cao. In sommige cao’s staan duidelijke afspraken over loon aan stagiaires. Wanneer een bedrijf deze afspraken gemaakt heeft, is het ook verplicht om de afspraken na te komen. Het kan voorkomen dat je wel stagevergoeding had moeten krijgen, maar dit bent misgelopen omdat er geen duidelijke afspraken zijn geweest. Als dit het geval is, kan je tot vijf jaar later nog je misgelopen stagevergoeding opeisen (CNV,  z.d.). Krijg je vanaf het begin een stagevergoeding? Zorg er dan voor dat dit vast staat middels een stagecontract. 

Bronnen

Meldpunt stageproblemen – Vakmensen. (z.d.). Geraadpleegd van https://www.cnvvakmensen.nl/campagnes/meldpunt-stageproblemen/

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. (2019, 28 februari). Heb ik recht op het minimumloon als ik stage loop? Geraadpleegd van https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon/vraag-en-antwoord/minimumloon-stage

NOS. (2020b, 5 maart). Waarom krijgt de ene stagiair 0 euro en de ander 1000? Geraadpleegd van https://nos.nl/op3/artikel/2325866-waarom-krijgt-de-ene-stagiair-0-euro-en-de-ander-1000

Radstaak, S. (2018, 20 december). Waarom je een stagiair toch voldoende moet betalen. Geraadpleegd van https://www.workjuice.nl/stagiair-stagevergoeding/

Terug naar blog