Stagediscriminatie bij mbo-studenten

Stagediscriminatie bij mbo-studenten

Een goede stage kan het fundament zijn voor je toekomstige baan, en is voor veel studenten een belangrijke kans om een kijkje te nemen in het werkleven. Echter ervaren veel studenten vanwege hun huidskleur, cultuur of naam problemen met het vinden van een stage. Uit onderzoek van Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) naar stagediscriminatie is gebleken dat vooral mbo-studenten met een migratieachtergrond ongelijke kansen op de stagemarkt ervaren. Zo bleek dat het langer duurt voordat zij een stageplek vinden en dat ze meer afwijzingen ontvangen in vergelijking tot hun autochtone klasgenoten (KIS, 2016). In deze blogpost gaan we in op de oorzaken van stagediscriminatie en de oplossingen tegen stagediscriminatie.

Wat is stagediscriminatie?

Gelijke kansen krijgen tijdens een sollicitatieprocedure is van groot belang voor de toekomst van mbo-studenten. Wanneer ze deze kans niet krijgen, vanwege hun migratieachtergrond bijvoorbeeld, spreken we van stagediscriminatie. Werkgevers reageren significant minder op cv’s waarop een andere dan Nederlandse afkomst staat vermeld, dan op dezelfde cv’s van autochtone sollicitanten. Dit is gebleken uit onderzoek van Panteia in 2014. Er zijn met name twee groepen die te maken hebben met vooroordelen van stagebedrijven. De eerste zijn stagiaires die een hoofddoek dragen en die voor functies met veel klantcontact bij een deel van de commerciële bedrijven minder welkom zijn. De reden die hiervoor wordt gegeven is dat het dragen van een hoofddoek niet zou aansluiten bij de uitstraling van het bedrijf. De andere groep zijn studenten die minder gewenst zijn vanwege de ‘risico-inschatting’ van bedrijven. Dit zijn jongeren van wie verwacht wordt dat zij minder betrouwbare werknemers zijn omdat men het risico op diefstal groot acht. In dit kader worden vooral jongeren met een Marokkaanse achtergrond genoemd (KIS, 2016).

Wat kan hieraan gedaan worden?

Ondanks het kleine aantal meldingen over stagediscriminatie kan het probleem niet onderschat worden (Doemges-Engelen, 2021). Doordat stages vaak als een verplicht onderdeel worden gezien binnen het curriculum kan dit leiden tot een vertraging in het leertraject. Om stagediscriminatie te verminderen is er meer kennis en bewustzijn nodig zodat de kloof tussen leerlingen en werkgevers gedicht kan worden (NOS, 2021). Daarnaast lopen studenten regelmatig vast bij de communicatie naar stagebegeleiders op school. Wanneer studenten aangeven zich gediscrimineerd te voelen door de omgang met de sollicitante, komt het voor dat leraren passief blijven (Fit, 2021).

In het najaar van 2020, hebben onder andere het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) de campagne #KiesMij gestart om dit onderwerp aan de orde te stellen. Op de website van de campagne zijn er contactgegevens gedeeld waar studenten hun ervaring kunnen registeren, waardoor maatregelen kunnen getroffen om bedrijven te veroordelen (Kiesmij, z.d.). Ook biedt de website handige bronnen voor bedrijven die meer informatie zoeken naar het begeleiden van stagiaires en eerlijke selecties van kandidaten (Kiesmij, z.d.).

Conclusie

Uit onderzoek is er gebleken dat stagediscriminatie en met name naar studenten met een niet westerse achtergrond (nog steeds) significant aanwezig is. Hierdoor krijgen studenten niet dezelfde stagekansen als autochtone studenten, en kan dit hen belemmeren in hun studieloopbaan. Om dit te verhelpen zal er meer bewustzijn moeten gecreëerd onder werknemers en werkgevers, en zullen leerkrachten gestuurd moeten worden in hoe ze leerlingen beter begeleiding kunnen aanbieden in het geval stagediscriminatie.

Bronnen

Doemges-Engelen, D. (2021, 13 Januari). 42 meldingen per jaar van stagediscriminatie in de logistiek. Nieuwsblad Transport. Geraadpleegd vanhttps://www.nt.nl/logistiek/2021/01/13/42-meldingen-per-jaar-van-stagediscriminatie-in-de-logistiek/?gdpr=accept

Fit, M. (2021, 16 Juni). Waarom Kevin eerder een stageplek krijgt dan Mohammed. NRC. Geraadpleegd van  https://www.nrc.nl/nieuws/2021/06/16/waarom-kevin-eerder-een-stageplek-krijgt-dan-mohammed-a4047660

Kiesmij.(z.d). Student. Geraadpleegd van https://kiesmij.nl/student/

Kiesmij. (z.d.). Leerbedrijf. Geraadpleegd van https://kiesmij.nl/leerbedrijf/

KIS. (2016). Mbo en de stagemarkt: wat is de rol van discriminatie? Kennisplatform Integratie & Samenleving. Geraadpleegd van https://www.kis.nl/publicatie/mbo-en-de-stagemarkt-wat-de-rol-van-discriminatie

Panteia. (2014). Discriminatie in de wervings- en selectiefase. Geraadpleegd van https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjf6NuIj6bxAhXtBmMBHXUmDcQQFjAAegQIBBAF&url=https%3A%2F%2Fwww.panteia.nl%2Fuploads%2Fsites%2F2%2F2015%2F09%2FDiscriminatie-in-de-wervings-en-selectiefase.pdf&usg=AOvVaw0mOV-16VP4YCQrxQvg5eLR

Stagediscriminatie bij mbo-studenten voor het eerst wetenschappelijk aangetoond.  (2021, 11 Juni). NOS Nieuws. Geraadpleegd van https://nos.nl/artikel/2384555-stagediscriminatie-bij-mbo-studenten-voor-het-eerst-wetenschappelijk-aangetoond

Kennisplatform Integratie & Samenleving, de Winter-Koçak, S., & Badou, M. (2020, januari). Schoolloopbanen van jongeren met een migratieachtergrond. https://www.kis.nl/sites/default/files/schoolloopbanen-jongeren.pdf 

Terug naar blog