Over Diversity Talks

Diversity Talks is een non-profit organisatie die zich sinds 2019 in de regio Amsterdam inzet voor kansengelijkheid in de aanloop naar het vervolgonderwijs en voor een divers en inclusief studieklimaat. Door middel van verschillende projecten die ontwikkeld zijn voor en door studenten, vergroten wij de maatschappelijke studentenbetrokkenheid en beperken we de kansenongelijkheid binnen het onderwijs. 

Studenten uit gemarginaliseerde groepen krijgen steeds meer te maken met kansenongelijkheid. Te dure bijlesprogramma's, een gebrek aan (professioneel) netwerk en onderadvisering zorgen ervoor dat scholieren uit gemarginaliseerde groepen achter komen te lopen binnen het onderwijs. Dit heeft gevolgen voor de loopbaan van scholieren, met name op hun studiesucces en positie op de arbeidsmarkt. 

Om kansengelijkheid te bevorderen en meerwaarde te creëren op basis van diversiteit en inclusie, moeten we oog hebben voor de manier waarop verschillende groepen het onderwijssysteem ervaren (diversiteit) en zorgen dat zij beter meekomen binnen dit systeem door het systeem aan te passen en ondersteuning te bieden (inclusie).

Stichting Diversity Talks is erkend als een ANBI; ofwel algemeen nut beogende instelling.