Over InspireToAspire

Inspire to Aspire is een samenwerking tussen Diversity Talks en het Student Impact Centre van de FNWI. Het doel van het programma is om de overstap naar het hoger onderwijs voor scholieren te vergemakkelijken. Studenten worden ingezet om op scholen klassikaal te presenteren over studiekeuze/studeren en om daarnaast scholieren 1-op-1 te begeleiden als mentor. Per school wordt het programma vastgesteld aan de hand van de behoefte van de school en haar leerlingen. In de 1-op-1 begeleiding ondersteunen de student-mentoren de scholieren op zowel academisch als persoonlijk vlak.

Waarom deelnemen als scholier

Academische begeleiding

Jouw mentor kan je helpen met jouw schoolwerk. De begeleiding zal vooral gericht zijn op academische vaardigheden zoals het maken van een planning of effectief leren.

Kijk bij ons andere project StudieHub als je op zoek bent naar huiswerkbegeleiding!

Studiekeuze begeleiding

Weet je nog niet zeker wat je wil gaan studeren? Of weet je nog niet zeker welke universiteit het beste bij jou zou passen? Jouw mentor kan je met dit soort vragen helpen!

Persoonlijke begeleiding 

Ook voor andere vragen kan je bij jouw mentor terecht. Weet je bijvoorbeeld nog niet zeker waar jouw carrière-interesses liggen? Vind je het moeilijk om doelen voor jezelf te stellen? Of heb je vragen over hoe dat studentenleven er nou precies uitziet? Je mentor gaat je met deze vragen helpen! 

Wat houdt deelname in als mentor

Mentorrelatie

Als mentor wordt je gekoppeld aan een scholier en heb je de taak deze scholier als mentee te begeleiden door het formuleren en behalen van doelen. Zo krijg jij ook meer inzichten in de leefwereld van een jongere generatie en de mogelijkheid je kennis te delen!

Begeleiding

Diversity Talks biedt trainingen, workshops en inspiratieavonden aan voor de mentoren. Zo krijgen de mentoren informatie mee over hoe zij het beste hun mentees kunnen ondersteunen en zich als mentor kunnen ontwikkelen. 

Intervisie

Vanuit Diversity Talks worden de mentorrelaties ook gemonitord. Om dit goed te kunnen doen worden er regelmatig intervisie sessies georganiseerd om te bespreken hoe het programma wordt ervaren en wat mogelijke knelpunten, vragen of verbeterpunten zijn.

Klassikale sessies

Naast 1-op-1 mentoring kunnen de mentoren van Inspire to Aspire ook gevraagd worden om mee te doen aan klassikale sessies omtrent studeren en studiekeuzebegeleiding op middelbare scholen. Vanuit onze samenwerking met het Student Impact Centre leggen wij contacten met scholen hiervoor. Als je je aanmeldt als mentor ontvang je hier meer informatie over!

Meld je aan