Het bestuur

Youssra Afehsi

Voorzitter

Sascha Sylbing

Penningmeester

Tamika Horsten

Secretaris

Skylar Liu

Bestuurslid Media

Giovanni Quak

Bestuuslid evenementen

Daniella Johnson

Bestuurslid acquisitie

StudieHub

Mirna Nasr

Projectleider StudieHub West

Tashi Cock

Projectleider Studiehub Junior

Sacha Vis

Member position

Evenementen

Maria Ishaq

Commissielid evenementen

Giovanni Quak

Bestuurslid evenementen

Serah Patty

Commissielid evenementen

Media

Sagheer Javaid

Commissielid media

Yelda Dagarslan

Commissielid media

Aragsan Omer

Commissielid media

Skylar Liu

Bestuurslid media

Raad van Toezicht

Manish Jhinkoe-Rai

Voorzitter

Femke Govaart

Secretaris

Maarten van Walsem

Penningmeester